Sopimusehdot

 

Kohteiden määrä

 

Hinta / vuosi (+ALV)
2019 

1

125 €

2-3

250 €

4-5

360 €

6-8

420 €

9-11

480 €

 

Yli 11

 

Kysy tarjous!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1. Palvelussa voi rekisteröityä vain vuokrakohteen omistaja tai henkilö joka on valtuutettu häntä edustamaan. Rekisteröitymällä vakuutat, että olet omistaja / omistajan valtuuttama edustaja ja olet myös valmis todistamaan sen.

2. Omistajan on ilmoitettava esityskonseptia varten riittävän kattavat tiedot vuokrakohteestaan ja kohteen lähellä olevista matkailumahdollisuuksista (Tällä tavoin omistaja lisää asiakkaiden kiinnostusta vuokrakohdetta kohtaan).

3. Omistaja vastaa vuokrakohteen esittelyssä tehdyistä päivityksistä ja siitä, että kohteesta esitetyt tiedot ja kuvamateriaalit pitävät paikkansa ja esitys on kaikin puolin totuudenmukainen, eikä ole harhaanjohtava.

4. Hinnat eivät saa olla vuokrakohteen omistajan omia hintoja korkeampia, sillä Finnloma.fi takaa asiakkaille markkinoiden edullisimmat hinnat.

5. Linkit omalle internet-sivulle voi lisätä vain niille tarkoitettuun kenttään! Ei saa lisätä linkkejä, esimerkiksi esittelytekstiin tai lisätietoja varten tarkoitettuun kenttään. Linkki ei saa johtaa kolmannen osapuolen internet-sivuille. Kolmanneksi osapuoleksi katsomme esimerkiksi kilpailijoiden internet-sivut.

6. Sähköpostitse asiakkaan kyselyyn vastattaessa, omistajan / edustajan on ilmoitettava asiakkaalle mahdollisimman selkeät varaukseen liittyvät tiedot ja hinnat. Linkin on johdettava Finnloma.fi sivustolla olevaan vuokrakohteeseen. (Tämän säännön noudattaminen vähentää epäselkeitä tilanteita, jotka aiheuttavat asiakkaiden menettämisiä.)

7. Finnloma.fi voi hyödyntää kohteiden kuvamateriaalia palvelun markkinoinnissa, mikäli omistaja ei kiellä sitä erikseen etukäteen.

Markkinointisopimuksen voimassaolo
Minimi esittelykausi on yksi vuosi. Laskutus tapahtuu normaalisti 12 kk:n välein ja sopimus jatkuu kestotilauksena, kunnes toisin sovitaan.

Irtisanoutuminen
Asiakkaalla on oikeus halutessaan irtisanoa markkinointisopimus  milloin tahansa. Irtisanoutuminen on tehtävä vähintään (2) kaksi kuukautta ennen laskutuskauden päättymistä kirjallisesti (kirjeitse tai sähköpostitse), muutoin vähintään 50% seuraavasta vuosimaksusta on suoritettava. Jo maksettuja vuosimaksuja ei palauteta. Palvelun peruuttaminen rekisteröinnin jälkeen: asiakas on velvollinen suorittamaan vähintään 50% palvelun kokonaissummasta.  

Vastuumme
Finnloma.fi vastaa palvelun toiminnasta normaaliolosuhteissa vähintään 12 kk sopimuksen solmimisesta. Mahdolliset toimintahäiriöt pyrimme korjata viipymättä normaalityöaikana.
Finnloma.fi ei vastaa mahdollisista tilapäisistä toimintahäiriöistä tai esityksessä esiintyvistä virheellisistä tiedoista ja siitä johtuen aiheutuneista vahingoista. Korvausvastuumme rajoittuu korkeintaan yhden vuosimaksun palautukseen.
Kohteiden vuokraus tapahtuu asiakkaan ja kohteen omistajan kesken, sovittujen ehtojen mukaisesti.
Finnloma.fi palveluntarjoajana ei ole vuokrasuhteen osapuoli missään osuudessa. Kohteen vuokraus ja käyttäjien välisten erimielisyyksien selvittäminen tapahtuu suoraan kohteen omistajan / edustajan ja asiakkaan kesken.

Muutokset
Pidätämme oikeudet vuosittaiseen hintojen ja sopimusehtojen tarkistuksiin. Muutoksista tiedotamme Finnloma.fi - palvelun sivuilla ja myös sähköpostitse vähintään (3) kolme kuukautta ennen laskutuskauden päättymistä.

Sopimusehtojen hyväksyminen
Rekisteröityessään Finnloma.fi palveluun omistaja on hyväksynyt ehdot ja sitoutunut noudattamaan niitä. Tällöin Finnloma.fi:n ja omistajan välille syntyy näiden käyttöehtojen mukainen sopimus.
Omistaja sitoutuu noudattamaan Finnloma.fi - palvelun vaatimuksia ja ehtoja tietojen esittämisessä.
Esitys voidaan poistaa palvelusta viipymättä, mikäli omistaja rikkoo edellä mainittuja velvollisuuksiaan.

Feedback

Up